HIP Fest 2014 Photos

All photos © Zack Smith Photography

Rob simon nate

Rob Mazurek, Nathan Lambertson, & Simon Lott

Cliff gianluca marcello

Cliff Hines, Gianluca Petrella, & Marcello Benetti

William james

James Singleton & William Parker

Cliff rob

Cliff Hines & Rob Mazurek

Albert parker cappello

Jeff Albert, William Parker, & Dave Cappello

Redrawblak

redrawblak: James Singleton, Paul Thibodeaux, Aurora Nealand, & Brad Walker

Gianluca johnny rob william

Gianluca Petrella, Johnny Vidacovich, Rob Mazurek, & William Parker